Doanh thu từ bán theme

Theme hoàn chỉnh được duyệt đưa lên theme store của Haravan sẽ hưởng 70% doanh thu
khi theme được bán. Doanh thu 70% từ bán theme sẽ là trọn đời.

Quy trình đưa theme lên Haravan

Để gửi theme lên theme store của Haravan, bạn vui lòng gửi cho chúng tôi vào
email: themes@haravan.com

Demo theme của bạn

- Link demo đến theme trên Haravan.
- File hình ( định dạng .jpg hoặc .png ) giao diện desktop của theme.
- File hình giao diện mobile: trang chủ và trang Sản phẩm.

Haravan sẽ liên lạc với bạn

Nếu theme của bạn đáp ứng các tiêu chí để đưa lên theme store.

Vấn đề về bản quyền theme

(Bạn phát hiện có người lấy theme của bạn và chỉnh sửa lại và up lên bán...), bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Haravan qua email: themes@haravan.com, chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ quyền lợi của bạn.

Những kiểu theme dễ bán

Đẹp, tính thẩm mỹ hoài hoà, bố cục layout độc đáo là những yếu tố quan trọng để theme của bạn thu hút người mua. Chất lượng thiết kế nên tương ứng với các cửa hàng được giới thiệu trên trang ví dụ của Haravan.

Hổ trợ

Về các vấn đề kỹ thuật (layout bể, link không click được, lỗi logic, v.v...) Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm sửa hoặc Haravan phải tạm thời ẩn theme của bạn.