Đang có hơn
70.000 người

Bán hàng online trên Haravan tìm kiếm theme cho website của họ.

Theme Store

là một nơi tuyệt vời cho các DESIGNER/ DEVELOPER để giới thiệu và tăng thêm doanh thu từ kỹ năng THIẾT KẾ/LẬP TRÌNH của mình

Doanh thu từ bán theme trên Haravan

Doanh thu 50/50

Partner làm theme sẽ nhận được 50% doanh thu từ mỗi theme được bán.
Trách nhiệm của Haravan:

Trách nhiệm của Partner:

***Trong trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa giao diện, thêm tính năng của theme, partner sẽ tự thoả thuận giá chỉnh sửa với khách hàng.

Các trường hợp bị lỗi, theme sẽ phải hạ xuống ngay lập tức, khi nào lỗi theme đã được fix, theme sẽ hiển thị lại trên theme store của Haravan.

Quy trình đưa theme lên Haravan

Để gửi theme lên theme store của Haravan, bạn vui lòng gửi cho chúng tôi
vào email themes@haravan.com

Demo theme của bạn

- Link demo đến theme trên Haravan.
- File hình ( định dạng .jpg hoặc .png ) giao diện desktop và mobile của theme.
- File source theme để team Haravan review.
- Đính kèm checklist của Haravan

Haravan sẽ liên lạc với bạn

Nếu theme của bạn đáp ứng các tiêu chí để đưa lên theme store.

Vấn đề về bản quyền theme

(Bạn phát hiện có người lấy theme của bạn và chỉnh sửa lại và up lên bán...), bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Haravan qua email: themes@haravan.com, chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ quyền lợi của bạn.

...
  • Những kiểu theme dễ bán

    Đẹp, tính thẩm mỹ hài hoà, bố cục layout độc đáo là những yếu tố quan trọng để theme của bạn thu hút người mua. Chất lượng thiết kế nên tương ứng với các cửa hàng được giới thiệu trên trang ví dụ của Haravan.

  • Hỗ trợ

    Về các vấn đề kỹ thuật (layout bể, link không click được, lỗi logic, v.v...) Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm sửa hoặc Haravan phải tạm thời ẩn theme của bạn.

Các tiêu chí để duyệt theme

Để đảm bảo tính hiệu quả của theme, thì cần phù hợp cái tiêu chí sau

Giao diện phải có thể reponsive

Chạy được trên các phiên bản trình duyệt mới nhất: IE8+, Safari, Firefox, và Chrome

Giao diện phải pass checklist Haravan: Tải checklist

 Powered by Haravan
ở footer.

Theme phải có link demo trên Haravan với dữ liệu mẫu
(ví dụ:  http://outlet-store.myharavan.com)

Tạo website dễ dàng với đầy đủ tính năng và giao diện ấn tượng